Tekst van vandaag:

Spreuken 1:5

‘Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen;’

Bijbellezen

In het Woord van God

Een andere naam voor Bijbel is het Woord van God, omdat God in de Bijbel tot ons spreekt. ‘Bijbel’ komt van het Griekse woord ‘biblia’, boeken. De Bijbel bestaat uit 66 boeken.

Het Woord van God bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. Testament betekent verbond. Het Oude Testament gaat over de periode vóór de tijd waarin de Heere Jezus op aarde was. Het Nieuwe Testament begint bij de geboorte van Jezus.  

Over ons

Waarom de Bijbel met uitleg?

In de zeventiende eeuw konden steeds minder mensen de Bijbel in de oorspronkelijke taal, het Grieks of Hebreeuws, lezen. De Statenvertaling, een zuivere en zorgvuldige vertaling van de grondtekst, zorgde ervoor dat mensen in hun eigen taal God konden horen spreken in Zijn Woord.

De Statenvertaling is nog steeds de vertaling die het dichtst bij de originele tekst staat. Alleen: cultuur en taal veranderen. De Bijbel met uitleg zorgt ervoor dat iedereen de Statenvertaling kan begrijpen.

Thema's

Thema's uit de Bijbel

Bij elk Bijbelboek zijn thema’s opgesteld. Thema’s bestaan uit achtergrondinformatie bij het kernwoord of de naam, kaarten, foto’s of tijdlijnen.

Bijbellezen

De papieren BMU

Wilt u de Bijbel ook op papier lezen? De papieren versie van de Bijbel met uitleg bevat de Statenvertaling, met een korte verklaring bij elke tekst. Kernwoorden, historische achtergronden en tijdbalken geven een overzicht van de Bijbelse geschiedenis. Achterin zijn de berijmde psalmen en de formulieren opgenomen.

deBanier